Tarihçe ve Genel Bilgiler17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Ek 8. Maddesi ile kurulan Hitit Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur.

 

Gazi Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde Tıp Fakültesine alınan 21 öğrenci ile 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir.

 

18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 5 inci maddesinin (c) bendine dayanılarak 2012 yılında, Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi arasında imzalanan ortak kullanım protokolü kapsamında Çorum Devlet Hastanesi,  “T.C. Sağlık Bakanlığı – Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak Tıp Fakültemiz ile birlikte sağlık hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır.


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Fakültemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin eğitimlerini Çorum’da sürdürmelerine yönelik Üniversitemizin teklifi 20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve halen kayıtlı olup eğitimlerini Ankara’da devam ettiren öğrencilerimizin eğitimlerine eskisi gibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettirmeleri şartıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Fakültemiz bünyesinde Çorum’da eğitimlerini sürdürmeleri ve bu çerçevede Tıp Fakültesi öğrencilerimize 60 kontenjan verilmesi uygun görülmüş olup, öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

 

Bugün itibariyle 212 öğretim elemanının bulunduğu Fakültemizde, 3 bölüm, 44 anabilim dalı bulunmakta olup 541 öğrenciyle öğretime devam edilmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimine devam eden (TUS Sınavı ile) 86 uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Twitter instagram Facebook