Dahili Tıp Bilimleri Bölümü


Acil Tıp Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı


Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı


Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Kardiyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


Adli Tıp Anabilim Dalı


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


HIZLI ERİŞİM